Obec VAL

Hydrogeologické sucho

Zákaz odběru z povrchových vod, blíže zde